top of page

一對一私人課程(Private training 1on 1

  • 1 小
  • 500 港元
  • Room G, 2/F Wang Yip CTR, 18 Wang Yip St East

服務說明

私人訓練 1對1 一對一的指導能在最短時間得到最適當的指導, 達致最佳訓練效果,享受更多訓練私人空間及樂趣!


連絡人詳細資料

  • Room G, 2/F Wang Yip CTR, 18 Wang Yip St East, Yuen Long, , HKG


bottom of page