top of page

【青聯.巴西柔術】

#十月七日開班 #二點開始 #費用全免

小編真係好開心呀🎊青聯終於有屬於自己的巴西柔術班,仲要反應幾熱烈下,如果大家有興趣可以向拳館查詢下或留位👏👏👏

#元朗巴西柔術 #上課必須預約 #代購柔術袍 #青聯巴西柔術班 #元朗BJJ


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page